Dades d’identificació :

Cix.cat (http://www.cix.cat), Cix.cat Botiga On Line, és un domini de Ferran Gallego (en endavant CIX) amb NIF 36515705-P, i domicili al carrer Avió, 15 1r 3a de Palamós, 17230, tel. 699 34 03 38 i correu electrònic disseny@cix.cat . Mitjançant el domini cix.cat, Cix gestiona el seu lloc web, sense perjudici que puntualment o de manera permanent hi pugui haver altres adreces electròniques que també permetin accedir als continguts i serveis prestats mitjançant el lloc web cix.cat.

Correu Electrònic:disseny@cix.cat

– Drets de propietat intel·lectual i industrial:

Són titularitat de CIX els drets de propietat intel·lectual i industrial del lloc web cix.cat, que inclou els continguts i elements gràfics, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i altres elements que formen part del lloc web. Per tant, correspon en exclusiva a CIX l’exercici, en exclusiva, dels drets d’explotació en qualsevol forma i, en concret, dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Qualsevol ús o reproducció que els usuaris facin d’aquests continguts, o d’altres que s’hi puguin incloure en el futur, s’han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa de propietat intel·lectual i en qualsevol cas amb l’autorització de CIX, sense perjudici dels límits que estableix el reial decret 1/1996, del 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei de propietat intel·lectual.

Reserva de drets: CIX explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte al conjunt dels continguts difosos en el lloc web que són objecte de propietat intel·lectual i industrial. D’acord amb el previst a l’article 32 del test refós de la llei de propietat intel·lectual, CIX s’oposa expressament a la utilització de qualsevol dels continguts de les publicacions de CIX en qualsevol format, amb la finalitat de fer ressenyes o revistes de premsa amb finalitat comercial, sense la prèvia autorització expressa de CIX.

Aquest avís legal no suposa cap cessió de drets a favor de l’usuari en relació a cap dels elements integrants de la web o dels seus continguts.

No s’autoritza en cap cas:

  • La presentació d’una pàgina del lloc web Cix.cat o qualsevol contingut d’aquesta pàgina en una finestra que no pertany a Cix.cat per mitjà de qualsevol tècnica o procediment incloent-hi framing, inline linking, etc
  • Una extracció d’elements del lloc web que causi perjudici a Cix.cat conforme a les disposicions vigents.
  • L’ús comercial dels continguts del lloc web Cix.cat.
  • L’ús de marques o signes distintius, logotips, combinacions de colors, estructura, disseny i, en general, símbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat de CIX, sense el coneixement i l’autorització corresponent de l’empresa.
  • L’ús de continguts en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l’ordre públic.
  • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista o xenòfob, pornogràfic, il·legal o que atempti contra els drets humans.
  • Provocar danys en els sistemes físics i lògics de CIX, dels seus proveïdors o de terceres persones; introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys anteriorment esmentats.
  • Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

L’usuari podrà visualitzar els continguts d’aquest portal, copiar-los, imprimir-los en el seu ordinador o qualsevol altre suport només per al seu ús personal i privat.

– Productes:

1-Pel que fa referència a l’Agrupació Sardanista Costa Brava Palamós:

Cix actua en aquest cas com a proveïdor de serveis de l’Agrupació Sardanista Costa Brava Palamós amb seu a Palamós , carrer Ave Maria ,3.

Per a contractar el material publicitari , cal seleccionar el tipus d’anunci que es desitja d’entre les següents opcions : 1/8 de pàgina, 1/4 de pàgina, 1/3 de pàgina, 1/2 pàgina, pàgina sencera i contraportada.
Un cop seleccionada la opció, acceptar els termes i condicions d’ús, Introduir les dades de pagament al formulari segur Stripe. Un cop confirmat el pagament l’usuari serà redirigit a una pàgina de resposta i rebrà un correu electrònic amb un rebut de pagament. En el cas que necessiti factura, caldrà enviar un correu electrònic a disseny@cix.cat sol·licitant-la i en els següents dies , no més de dotze, rebrà la factura corresponent.

Preus del productes publicitaris ( sense iva ):

1/8 de pàgina:35€ 1/4 de pàgina:45€, 1/3 de pàgina:55€, 1/2 pàgina:65€, pàgina sencera:115€ i contraportada.255€

Aquests productes contractats correspondran a anuncis que s’inclouran en l’edició de la revista del 51è Aplec de la Sardana de Palamós 2019. Amb una tirada de 700 exemplars.

Per a contractar la quota de soci , cal seleccionar l’opció corresponent.
Un cop seleccionada l’opció, acceptar els termes i condicions d’ús, Introduir les dades de pagament al formulari segur Stripe. Un cop confirmat el pagament l’usuari serà redirigit a una pàgina de resposta i rebrà un correu electrònic amb un rebut de pagament. En el cas que necessiti factura, caldrà enviar un correu electrònic a disseny@cix.cat sol·licitant-la i en els següents dies , no més de dotze, rebrà la factura corresponent. La quota anual és de 30 € per any. Iva no inclós. Les garanties contractuals dels anuncis i de les quotes de socis són responsabilitat de l’Agrupació Sardanista Costa Brava Palamós, Cix actua només com a contractant publicitari i proveïdor de serveis per a l’Agrupació Sardanista Costa Brava amb seu a Palamós , carrer Ave Maria ,3.

La relació entre Cix i els usuaris es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Girona.